top of page
Volwassenen
website mama8.jpg

Volwassenen kunnen bij Praktijk Inti terecht voor therapie vanuit een holistische visie: ik werk vanuit het idee dat lichaam, geest en ziel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar voortdurend beïnvloeden. In de therapie besteden we daarom aandacht aan al deze aspecten. Ik maak gebruik van verschillende werkwijzen, zowel regulier als complementair, die elkaar goed aanvullen. Professionele, deskundige en zorgvuldige begeleiding staan voorop in een sfeer waarin veiligheid, respect en oprecht persoonlijk contact de basis vormen. 

Je kunt bij praktijk Inti terecht voor allerlei uiteenlopende vragen, bijvoorbeeld: 

-Leren omgaan met hoogsensitiviteit (HSP)

-Verwerken van traumatische gebeurtenissen

-Herstellen van burn-out, of voorkomen dat het zover komt

-Meer balans tussen voelen en denken

-Overprikkelingsklachten, vermoeidheid

-Problemen rondom intimiteit

-Gevoelens van angst en somberheid

Lees hieronder meer over de verschillende methodes waar ik gebruik van maak. 

Energetische therapie

Energie is de fundamentele bouwstof van het universum. In feite is alles om ons heen een uitdrukking van energie. Dat geldt ook voor ons als mensen. Ons fysieke lichaam is op het meest wezenlijke niveau niets anders dan energie die zich manifesteert als materie. Door allerlei oorzaken kunnen er blokkades ontstaan in ons energiesysteem. Wanneer de energie niet meer soepel kan stromen, kunnen er klachten ontstaan. Denk maar aan een rivier waarin het water soepel kan stromen. Wanneer je een steen in de rivier legt zoekt het water daar een weg omheen en ontstaan er rimpels en golven in het water. Zowel aan de oppervlakte, als dieper onder water verandert de stroom van de rivier. Zo is het ook in ons mensen. Door blokkades kunnen klachten ontstaan op bewust niveau, aan de oppervlakte. Maar evengoed ontstaan er blokkades op onbewust niveau, onder de oppervlakte. Door af te stemmen op jouw energie halen we de bewuste én de onbewuste blokkades naar boven. We pakken je klachten daarmee aan bij de oorzaak, in plaats van alleen naar de symptomen te kijken.

Op energetisch niveau is alles altijd met elkaar verbonden. Dat is voor ons menselijke verstand moeilijk te bevatten, maar wanneer je hiernaar gaat leven opent zich een wereld van mogelijkheden. 

Voorbeelden van energetische werkwijzen die ik gebruik zijn:

-werken aan het verbeteren van je gronding: in welke mate kun je hier en nu echt contact maken met jouw lichaam? Als dit moeilijk voor je is onderzoeken we welke blokkades hierop zitten. Stevig in je lichaam aanwezig zijn helpt je om beter om te gaan met alles wat er in het dagelijks leven op je af komt. 

-uitmeten of er sprake is van disbalans in jouw energetische systeem

-middels zachte aanraking de energie in het lichaam weer laten stromen en blokkades opheffen

-verschillende manieren van opstellingen waarmee je zicht krijgt op bepaalde patronen en er processen op gang kunnen komen

-EFT (Emotional Freedom Techniques), een werkwijze waarbij we zachtjes kloppen op bepaalde meridiaanpunten om blokkades op te heffen

 

ReAttach
website mama5.jpg
website mama3.jpg

ReAttach is een kortdurende, effectieve behandeling gericht op het verbeteren van informatieverwerking, sensorische integratie, emotie- en stressregulatie. Het prettige aan ReAttach is dat je niet hoeft te praten over je klachten. De behandeling maakt gebruik van ritmische aanrakingen op de handen in combinatie met stemgebruik en denkopdrachten. Hierdoor ontstaan nieuwe verbindingen in de hersenen waardoor nieuwe inzichten kunnen ontstaan en oude patronen vervangen kunnen worden.

ReAttach kan bijvoorbeeld worden ingezet om de prikkelverwerking te verbeteren, nieuwe vaardigheden aan te leren, sociale interacties te verbeteren, een positiever zelfbeeld te ontwikkelen. Cliënten ervaren de behandeling vaak als prettig en weinig belastend. Al na een paar sessies ervaren mensen meer ontspanning, overzicht, een opgeruimd hoofd, minder stress en betere copingsvaardigheden.

Ik gebruik ReAttach vaak als integraal onderdeel van een behandeltraject, maar het is ook mogelijk om een op zichzelf staand ReAttach traject in te plannen. 

ACT

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapie. Het is een derde generatie gedragstherapie waarbij de focus ligt op flexibel leren omgaan met de obstakels die je tegenkomt in je leven, zodat er ruimte ontstaat om te investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt.  

Binnen ACT gaan we ervan uit dat moeilijke dingen nu eenmaal bij het leven horen. De oplossing word niet gezocht in het wegnemen van de moeilijke situaties of lastige gevoelens, maar juist in het leren accepteren hiervan. Het doel is dus niet het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen en vergroten van mentale veerkracht. ACT is een ervaringsgerichte therapievorm waarbij veel gebruik wordt gemaakt van oefeningen en metaforen. Cliënten ontdekken dat vaak niet de moeilijke gevoelens het probleem zijn, maar het vechten tegen die moeilijke gevoelens. Wanneer je leert om mindful aanwezig te zijn, ook wanneer je moeilijke gevoelens ervaart, ontstaat er ruimte om je leven op zinvolle wijze in te vullen, in overeenstemming met jouw waarden. 

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing: een evidence based behandelmethode voor PTSS en andere (traumagerelateerde) angstklachten. Tijdens de behandeling richt de cliënt zijn aandacht op de herinnering aan de traumatische gebeurtenis, terwijl de therapeut een afleidende stimulus aanbiedt. Vaak gebeurt dit door middel van oogbewegingen, de therapeut beweegt zijn vingers heen en weer en de cliënt volgt deze beweging met zijn ogen. Andere afleidende prikkels zijn ook mogelijk, bijvoorbeeld door middel van geluiden via een koptelefoon of met "buzzers" die de cliënt in zijn handen houdt. Er komt dan een stroom aan associaties op gang, waarbij de therapeut steeds aan de cliënt vraagt wat er in hem opkomt. Dit kunnen gedachten of beelden zijn, maar ook emoties of lichamelijke sensaties. Door EMDR verandert de emotionele lading die aan de herinnering gekoppeld is, waardoor het steeds makkelijker wordt om aan de gebeurtenis terug te denken. De herinneringsbeelden kunnen kleiner of waziger worden, of er komt ruimte om ook andere aspecten van de gebeurtenis te herinneren die minder onprettig zijn. Het kan ook zijn dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende betekenis aan de gebeurtenis geven. 

Polyvagaal Theorie

De polyvagaal theorie vormt de basis voor een groot deel van de lichaamsgerichte behandelingen die ik geef, met name bij trauma- en stressgerelateerde klachten. De polyvagaal theorie is ontwikkeld door Dr. Stephen Porges en gaat over de manier waarop het autonome zenuwstelsel reageert op stress, gevaar en bedreiging. Het autonome zenuwstelsel reguleert allerlei processen in het lichaam, zoals hartslag, ademhaling en spijsvertering. Daarnaast is een goed functionerend autonoom zenuwstelsel heel belangrijk voor ons vermogen om ons veilig te voelen en om sociale betrokkenheid bij andere mensen te ervaren. Door factoren zoals langdurige stress of chronische onveiligheid in de kindertijd kan het zenuwstelsel ontregeld raken. Dit heeft gevolgen voor ons hele functioneren: fysiek, mentaal, onze relaties met onszelf, de omgeving en anderen. De polyvagaal theorie geeft als het ware een routekaart waarmee je jouw zenuwstelsel leert kennen, zodat je meer inzicht krijgt in jouw overlevingspatronen. Door middel van lichaamsgerichte oefeningen leer je om invloed uit te oefenen op deze patronen, waardoor je hier meer grip op krijgt. Je vergroot het vermogen van jouw zenuwstelsel om in de veilige, verbonden toestand te verkeren en je leert allerlei manieren om jezelf terug te reguleren naar deze veilige toestand op momenten waarop je in een overlevingspatroon schiet. 

SSP

SSP (Safe and Sound Protocol) is een niet-invasieve toepassing van de polyvagaal theorie van Dr. Stephen Porges. Het programma bestaat uit verschillende speellijsten met speciaal gefilterde muziek, die onder begeleiding van de therapeut beluisterd worden. SSP helpt het zenuwstelsel om de signalen van de omgeving beter te ontvangen, verwerken en erop te reageren. Via het auditieve kanaal krijgt het autonome zenuwstelsel een krachtige prikkel om zichzelf beter te gaan reguleren, waardoor het gevoel van veiligheid wordt vergroot. Hierdoor komt er ruimte om de invloed van overlevingsreacties (de welbekende Fight, Flight en Freeze reacties) verminderen. SSP kan onder andere worden ingezet als ondersteuning bij behandeling van (complexe) trauma's, bij herstel van een burn-out, bij problemen in de prikkelverwerking, auditieve overgevoeligheid, problemen met emotieregulatie en concentratieproblemen. 

Haptonomie

Haptonomie gaat over de balans tussen voelen en denken. In onze huidige, westerse maatschappij leven we veelal "vanuit ons hoofd" en daarbij vergeten we vaak om te luisteren naar de signalen van ons lichaam. Haptonomie gaat over leren om weer in contact te komen met je lijf, met je gevoelens, met jezelf. En van daaruit weer de verbinding te kunnen maken met de mensen en de wereld om je heen. We werken onder andere met oefeningen in de ruimte en met aanraking op de bank. Je leert om te luisteren naar wat je lijf je vertelt, om je grenzen beter te voelen en aan te geven en om ruimte te geven aan emoties die vastzitten in je lichaam. 

website mama7.jpg
bottom of page