top of page
Jeugdhulp

Praktijk Inti biedt hulp aan gezinnen en kinderen wanneer ze er zelf even niet meer uitkomen. Bijvoorbeeld bij vragen rondom:

*Hoogsensitiviteit

*Burn-out klachten bij tieners

*Depressieve gevoelens

*Onzekerheid, angst, faalangst

*Verwerken van traumatische gebeurtenissen

*Hechtingsproblematiek

 

Afhankelijk van de situatie en de hulpvraag kan de begeleiding verschillende vormen hebben: individuele sessies met het kind/de jongere, gesprekken met de ouders of een combinatie hiervan. Bij een ReAttach traject ontvangen vaak zowel het kind als de ouders behandeling. Meestal vinden de afspraken plaats in de praktijk, maar soms kan er in overleg ook gekozen worden voor huisbezoeken. 

Praktijk Inti werkt vanuit een systemische visie, dat wil zeggen dat de problematiek van een kind altijd in de context van het gehele gezin wordt bekeken. De leden van een gezin hebben altijd wederzijdse invloed op elkaar en het is belangrijk om hier oog voor te hebben. Zeker bij jongere kinderen geldt: ouders zijn lang niet altijd onderdeel van het probleem, maar zij zijn altijd onderdeel van de oplossing. 

website mama10.jpg
Werkwijze
website mama11.jpg
website mama12.jpg

Wanneer je overweegt om een aanmelding te doen, plannen we eerst een kennismaking. Ik vind het belangrijk dat we elkaar persoonlijk hebben ontmoet zodat je zelf kunt ervaren of de “klik” goed voelt. Daarnaast maak ik tijdens de kennismaking een inschatting of mijn aanbod passend is voor de hulpvraag.  

Tijdens de intake brengen we samen in kaart waar jullie tegenaan lopen en wat jullie willen veranderen. We kijken ook naar wat er wel goed gaat en hoe we hier gebruik van kunnen maken. Meestal starten we met een observatie periode om de situatie goed in kaart te brengen. Daarna worden er doelen opgesteld en maken we afspraken over welke methoden er ingezet zullen worden om aan de doelen te werken. De doelen en afspraken worden vastgelegd in een behandelplan. In de loop van het traject evalueren we regelmatig met elkaar hoe de hulpverlening verloopt. We bespreken of er al doelen behaald zijn, of er doelen aangepast of toegevoegd moeten worden, of iedereen tevreden is met de samenwerking. 

Methoden waarmee onder andere gewerkt wordt binnen Praktijk Inti zijn:

*ReAttach

*Psycho-educatie

*Inzichtgevende gesprekken

*ACT

*Lichaamsgerichte oefeningen

*Mindfulness oefeningen

*Oefeningen vanuit de Polyvagaal theorie

*Hechtingsbevorderende gezinsbegeleiding

 

bottom of page